2011-07-28

Det stora återvändandet.

Den nya Guden har efter korsfästelsen utvecklats till en Gud som förstått fasan i sin egen hjälplöshet och har genom detta verkligen vunnit förmågan att som Gud vara människan till hjälp.

Inga kommentarer: