2011-08-03

Det perfekta igentinget.

Den perfekta människan är som det perfekta tillståndet något smaklöst, doftlöst och osynligt. Ett kallt, materiallöst ingenting som i det fysiska rummet inte upptar någon plats. Men detta tillstånd är till ingen nytta för människan då det är fullkomligt bedövat, orörligt och perfekt. Ljus och eld, de två ultimata krafterna i universum saknas i detta tillstånd, det är som att vara kall och död.

Inga kommentarer: