2011-08-05

Som handikappad är egentligen mitt liv inte ”normalt” och i en neutral värld styrd av ”naturen” hade jag och mina gelikar varit utplånade men eftersom mänskligheten har bemästrat naturen så har det gjort det möjligt för trasiga människor att leva. Det går aldrig för mänskligheten att vrida en sådan utveckling tillbaka och göras ogjort.

Naturen kan inte längre ”ha sin gång.” Vi människor kan alltid lägga oss i. Det naturliga urvalet är undergrävt genom att det ofta sägs att livets uppkomst bara är en slump och det som faktiskt har hänt är att vår ”sjukas” personliga situation, ”oturen att bli sjuka” har fått en mening i universum och att denna ”nya” position nu kräver en inställning som säger att allt är möjligt till och med det omöjliga.

Inga kommentarer: