2011-08-03

Uppkomsten av främlingsfientlighet kan kanske mänskligt illustreras så här:

I mörkret ter sig allt mänskligt som främmande skuggor. Det ser ut som en blandning av troll och neandertalare som kommer stormande in i ditt rum, allt blir fientligt och känsligt, känslan som uppstår är försvar. Du måste försvara dig för att överleva. Det är faktiskt inte så konstigt att rasism och främlingsfientlighet uppstår när sömnlöshet existerar.

En möjlighet är att fascismen härrör från kroppens förtryck. Det finns många exempel på hur den uppstått när den svage krävt sin rätt, men det perfekta exemplet är ändå andra världskriget som måste ses som den genuine förlorarens hämnd över vinnaren. Här kopplas kroppens förtryck tydligt samman med fascismen och alla övriga existerande auktoritära doktriner.

Inga kommentarer: