2012-03-22

Naturens humor.

Naturen bör ses som ett barn med svart humor med tanke på den stora kreativitet som ligger bakom alla olika defekter, sjukdomar och umbäranden som finns bland människorna. Ingen kan väl förneka att puckelryggiga, dvärgar och de med Downs Syndrom är lustiga att titta på?

Inga kommentarer: