2012-03-29

En okontrollerbar delning av idéer.

”Sanningen” är att en åsikt sällan håller livet ut och likt cancer som sägs vara en okontrollerbar delning av celler, så måste väl samma sak sägas om ideologier: de är en okontrollerbar delning av idéer.

Inga kommentarer: