2013-04-12

Att tro på något.


Redogörelse: en kamp mellan troende och icke-troende. Inte nödvändigtvis troende på Gud. Utan troende på något: att ha moral. Vad är då moral? Det är återställandet av sin tro - så vad är din tro?

Inga kommentarer: