2013-04-12

Förutsättning.


Utan en elit är utsikterna små för samhället att nå högre än till barbariets kulturella fröjder.

Inga kommentarer: