2013-04-12

"Sanningens" paradox.


För att verkligen kunna stå för en ”sanning” så måste man först för en tid ha förnekat och polariserat just samma ”sanning” som en osanning.

Inga kommentarer: