2013-10-02

Krigets regler.

I stridsföring vinner alltid primitiva medel över högteknologiska medel, detta blir mer tydligt ju längre en kampanj drar ut på tiden.

Inga kommentarer: