2011-07-28

Liv som krig ter sig att ibland ha två stridande parter; de rörliga och de orörliga. Livet rör sig och döden stannar upp. Detta är relationen till hur allt förhåller sig. Stilla tid och tid som rör sig. Jag själv tillhör kategorin de orörliga och det första man lär sig är att det finns en maktlöshet med att inte kunna röra sig. Allt man ”gör” känns overkligt och alla handlingar blir bara på ”låtsats”. Hos en väcks känslan av oförmåga att ta ansvar och maktlösheten ter sig uppenbar.

Inga kommentarer: