2011-07-28

Vad människan är och inte är.

Människans roll som kaos i det perfekta uppnås inte ifall vi skulle vara ett perfekt ingenting. Vi har aldrig varit änglar, närmast det gudomliga vi kan komma är demonen. Jesus är inte vägen utan Judas och i myten om paradiset är reptilen ”sanningen”. Rättesnöret blir läskigt nog Satan, den fallne ängeln, den evigt utestängde och den brinnande.

Inga kommentarer: