2011-07-28

Rädslan för exempelvis efterblivna kan ha att göra med att de väcker en sådan stark inre beröring som erinrar oss andra om våra stunder av underlägsenhet och låter oss brutalt ana vårt intima förhållande med djurriket. Den (rädslan) är dessutom kopplat till ett dåligt samvete och känsla av att man själv inte levt livets ”goda”.

Inga kommentarer: