2013-04-12

Att hålla saker för sig själv.


Tystnaden handlar även om insikten att alla tankar som tänks inte bör formuleras eller sägas. Allt som sägs ska inte skrivas ner och allt ska inte bli publicerat.

Inga kommentarer: