2013-04-12

Handlingens propaganda.


Tystnaden är det som förgör fienden bäst. Känn dig därför inte nöjd med tankar eller ord som enligt dig är rena eller rätt. Den enda moral av betydelse är den ryska anarkisten Kropotkins propaganda genom handling.

Inga kommentarer: