2013-10-02

Den goda religionen.

Människan eller ”Optimates”: De bästa av människor är i ständigt kamp med ”Gud” över sina onda tankar och sina onda handlingar, det samma gäller för hennes goda tankar och goda handlingar. Detta mina vänner är själva grunden till Beh Din: ”Den goda religionen” att vara i ständigt jihad med sin inre spegelbild.

Inga kommentarer: