2013-11-10

Funktionshindertransnationalismen som politisk filosofi.

De funktionshindrade folken.

De funktionshindrade folken består enligt funktionshindertransnationalismen av en myriad av olika diagnoser, funktionshinder och sjukdomar. Alla med olika behov och uttryck men som trots individuella och kollektiva skillnader gemensamt formar en helhet: som funktionshinder-transnationalismen kallar de funktionshindrade folken.

Denna helhet gör det möjligt för personer med medfödda funktionshinder eller genetiska sjukdomar att hävda att de sinsemellan delar en gemensam kultur, historia och identitet. Jag är ärlig när jag säger mig inte veta när övertygelsen om att vi med genetiska sjukdomar och medfödda funktionshindrade tillhör olika folkgrupper med en gemensam historia, kultur och identitet första gången slog mig. Men det var som om jag en vacker dag vaknade upp med övertygelsen helt klar för mig, jag hade länge gått runt och sökt - men nu hade jag äntligen funnit det jag hade letat efter.

Men jag minns därmot första gången jag överhuvudtaget berättade om denna övertygelse för någon annan, varför jag minns detta tillfället var för att jag fick argumentera för min åsikt. Inom mig fylldes jag av den unika känslan av att jag i varje ord formulerade något nytt och det viktigaste av allt hela situationen föll min vilja till makt i smaken - då jag sonika ställde min motståndare utan argument, jag segrade och det var det enda som räknades. I samma ögonblick som jag definierade mig själv som medlem av Duchennes Muskeldystrofi-folket upplevde jag känslan att detta var det mest självklaraste i hela universum. På något mystiskt sätt fick jag känslan av att jag hade reveterat tillbaka till mitt folk,– jag hade helt enkelt hittat hem!

Inga kommentarer: