2013-11-10

Funktionshindertransnationalismens ABC

Inledning: 

Den rätta benämningen på min politiska-filosofi är funktionshindertransnationalism och alla som helt eller delvis bekänner sig till filosofin kallas för handikappsnationalister eller funktionshindertransnationalister.

Funktionshindertransnationalismen är en funktionshinderfilosofi enbart öppen för personer med medfödda funktionshinder eller genetiska sjukdomar och bygger på två fundamentala pelare.

Den första pelaren utgörs av en politisk filosofisk del vars främsta inspiration är den amerikanska filosofen Randolph S. Bourne (1886-1918). Den andra pelaren utgörs av en livsfilosofiskt del som inspireras av den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Dock så sker mellan dessa två filosofer en nyttig växelverkan vilket gör att man kan se att Bourne stärker de livsfilosofiska principerna och Nietzsche de politiskt filosofiska principerna.

Funktionshindertransnationalismen betraktar personer med medfödda funktionshinder eller genetiska sjukdomar att de tillhör olika folkgrupper som alla ska skyddas av den internationella folkrätten.

Ett öppet brev till eftervärlden.

Ärade vänner och ovänner! Jag vill först och främst ta tillfället i akt och tacka er, tacka er för att ni i tid och otid har ståt ut med mig och gett mig chansen att återigen få tala till er. Jag uppskattar ert tålamod som ni så ofta visat mig djupt från botten av mitt hjärta– för utan er skulle inte jag sitta här och skriva in min uppskattning av er i inledningen till min magnum opus för mitt filosofiska system.

Hur som helst, som ni kanske redan har förstått så anser jag att min filosofi är av yttersta vikt för mänskligheten och att jag är övertygad att mitt budskap är så pass viktigt att man inte viftar bort det som en fluga som kretsar runt skit. Dock– så kan ni om ni vill vifta bort mig som skit men det är inte av intresse för mig vad ni väljer. Jag vill bara försäkra mig om att ni vet att jag är dödligt seriös med mitt filosofiska bygge.

Jag anser mig helt enkelt företrädda den ständiga osynliga programpunkt i mänsklighetens agenda. Men nu ska tystnaden brytas och programpunktens osynliga bläck sa ångas fram, jag ser min filosofi som ångan som låter de annars osynliga bokstäverna om de funktionshindrade folkens återlösning och befrielse träda fram. Jag vill för er berätta att min filosofis syfte är att återlösa de funktionshindrade från det förtryck som de dag och natt ställs inför och föra dem fram till en ny tid!

Som en profet ställer jag mig här inför mitt folk och– mitt budskap är enkelt: låt oss utvecklas till nya, friare och starkare människor. Förändringens tid är här!

Ja, de funktionshindrade folkens alla sinnen och instinkter måste vakna. Vi måste börja strida och kämpa för en ny framtid, nya horisonter och nya domäner. För slutar vi kämpa så är det samma sak som om vårt folks hjärta stannar: vi dör!

Jag vill att min filosofi ska vara en levande filosofi – som alltid är den där fadern eller modern som funktionshindrade och sjuka går tillbaka till när vi behöver styrka och mod. Min filosofi är stadigt som ett berg, modig som en lejoninnan som till döden försvarar sina ungar – de funktionshindrade folken.

Inga kommentarer: