2013-11-13

Handikappade och Det Eviga Återkommande.

De funktionshindrade folken och framtiden.
Vad jag i skrivande stund menar med de funktionshindrade folken så är det ja - personer med medfödda funktionshinder och genetiska sjukdomar. Men att bara tro att jag anser att detta påstående räcker gör mig en grov orättvisa. Då jag i bakgrunden har ännu en utveckling för vilka de funktionshindrade folken består av. I den framtid som min vilja målar upp: så ska mänskligheten ha transcenderat från det viljelösa sjuka icke-funktionshindrade djuret till det viljestarka friska funktionshindrade djuret - således ta ännu ett kliv närmare övermänniskan.

Men hur går denna transcendens till?
Om du tänker genom utveckling så är du fel ute, då jag inte tror på utveckling i den traditionella bemärkelsen. Transcendensen kommer enbart ske när vi slutar med att försöka utveckla oss bortom det storslagna vi redan är: det vill säga genom den eviga återkomsten. Alltså övermänniskan nås endast genom det stillastående och den rundgången som den eviga återkomsten skapar.
Den eviga återkomsten förklara jag i min följande aforism:
"Jag minns den där gången då du bad mig att förklara den eviga återkomsten; jag minns svaret än idag. Jag svarade dig: Det eviga återkommande är en gigantisk rundgång för existensens utveckling. Alltså för att begripa det eviga återkommande måste du tänka dig en mikrofon som tar upp ljudet från en högtalare och sänder ljudet tillbaka till högtalaren som i sin tur sänder ut det tillbaka till mikrofonen och skapar en rundgång, som gör att ljudet som mikrofonen i första skedet mottog förstärks ofantligt över sin nivå utan att ändras...den fortlöpande återkopplingen av existensen som det eviga återkommande är ökar ständigt rotationshastigheten av existensen och existensens rundgång stegrar själva stegringen. Det är tackvarde detta som den eviga återkomsten kan skapa nya nivåer och nya egenskaper hos existensen obunden till fixerade förutsättningar...(allt flyter.)"

Inga kommentarer: