2013-11-20

Sommarkampanjen 2014 "Ge tillbaka våra liv!"


I tider då försäkringskassan beter sig sig som Stasi, den östtyska säkerhetspolisen och samtidigt låter sig styras av kriminella gäng som utnyttjar en generös rättighetslagstiftning (100-tals "fuskare" mot 1000-tals kränkta funktionshindrade medborgare).  Detta är en statlig overkill: på samma sätt som när staten Israel svarar stenkastande palestinska ungdomar med pansarvagnar och USA tillverkade Apache-helikoptrar.

När sånt här statligt övertramp sker då krävs en social medvetenhet hos de attackerade. Handikappade låt oss därför organisera oss upp bakom en nationell sommarkampanj från och med 1 maj till den 30 september under den enkla parrollen: "Ge oss tillbaka vår liv!"

Den ryska anarkisten och aristokraten Peter Kropotkin (1842-1921) skrev att det bästa sättet att propagera för sin sak är genom "Handlingens propaganda", därför föreslår jag att vi funktionshindrade organiserar oss över hela landet i små men, så pass stora aktionsgrupper att de utan förbund eller organisationer kan organisera ett motstånd.

Förberedelser inför Sommarkampanjen 2014 "Ge tillbaka våra liv!":

PR-Byrån.
För att vår röst verkligen ska höras så behöver vi skapa en tillfällig "PR-byrå". Denna ska bestå av en grupp löst sammansatta människor som koordinerat riktar in sig på att överösa den tredje statsmakten, det vill säga media med vår mänskliga synvinkel på det som sker. Vi måste sätta ett mänskligt ansikte på nedskärningarna och vinna allmänhetens "Hjärta och själ".

Etablera stöd hos svenska musiker.
Ett exempel på detta är att försöka få den svenska hip-hop scenen arrangerad i kampen för våra mänskliga rättigheter. Varför väljer jag främst hip-hopen som den musikstil som ska fungera som megafonen för vår kamp? Det är för att hos hip-hopen så finns en tradition av kamp och socialmedvetenhet som saknar motstycke bland andra musikstilar, det är bara reggaen och reggaeton som är jämförbara.Jag vill att vi ska producera en hip-hop skiva där vi engagera de bästa och socialt-sylvassa "sanningssägarna" bland hip-hoparna i en s k collebration. Temat för vår skiva ska vara handikappskamp och förortmotstånd. Soundet jag hoppas på att uppnå är, ni som kan er hip-hop det som DJ Muggs "Soul Assassins" hade.

och


samtEtablera stöd hos den svenska politiska intelligentsian.
På 60-talet så ockuperade den nykläckta amerikanska handikapprörelsen massor av myndigheter. Elden som väckt rörelsen kom från Sverige, inspirationen hade kommit från boken "På folkhemmets bakgård" (Prisma 1968) skriven av Vilhelm Ekensteen. Utrustade med denna socialpolitisk plattform kunde de amerikanska handikappade förstå sin pariska ställning i samhället och på basis av detta  kräva en hel rad olika samhällsförbättringar som exempelvis en förbättrad socialförsäkring. Denna militantism, att ockupera byggnader för att få ut sitt budskap drevs framför allt av den massiva antal Vietnam-veteraner som kommit tillbaka till det amerikanska samhället lemlästade och socialt stigmatiserade som "barnamördare". Därför bildades när de handikappade veteranerna kamp var som intensivast ett unikt samarbete mellan handikappade och  Black Panther Party (Svarta pantrarna) .
Denna högst politisk inriktade grupp gjorde det enda riktiga, de ställde upp med att bland annat agera vakter (skydda de handikappade mot attacker från skinnskallar och nazister) samt säkerställa logistiken med att få in mat och dryck till ockupanterna.Möjliga aktiviteter för Sommarkampanjen 2014 "Ge tillbaka våra liv!" mellan första maj och sista september.

Oljudsdemosar eller Kastrull-demonstrationer.
När jag var inblandad i den svenska autonoma solidaritet kampen för det Argentinska folket under deras brutala ekonomiska kris (2001->), så genomförde vi på bestämda tider oljudsdemonstrationer framför den Argentinska ambassaden i Stockholm.Denna protestform är ett fungerande sätt att få ut sitt budskap, mängder av ambassadpersonal samt ambassadören själv tittade ut och ringde givetvis polisen. Vi ska kopiera denna strategi och utföra dem på exakta tider. Varför är det så viktigt att utföra kastrull-demonstrationer på bestämda tider? Jo, eftersom när vi kommer göra dem så gör vi dem med ett handikapps-politiskt budskap, därför vill vi inte orsaka obehag för hjärtsjuka, personer med autism eller personer med epilepsi. Generellt ska sommarkampanjen vara tillgänglig och öppen för alla, men när vi genomför oljudsdemonstrationer måste vi se till att ovannämnda grupper håller sig borta från de platser vi genomför dem på.

Saker att ta med sig. Plakat, banderoller, flaggor med icke-förtryckande budskap dock är det viktigt att visa politiker och försäkringskassan vad vi tycker, så här gäller kreativ frihet men försök att undvika kränkande budskap eller att göra personangrepp eftersom dessa är otrevliga oavsett forum.

Volontär-assistans.
På grund av försäkringskassans hårdare tag mot personer vars liv är beroende av personlig assistans så finns det i dag svenskar som lever i husarrest. Därför måste vi inom sommarkampanjen 2014 komma på ett eget sätt att kringgå detta och befria våra medborgare från deras skamligt statligt sanktionerade husarrest. Vi tänker därför mellan första maj till sista september upprätta en socialfunktion som vi tänker kalla volontärassistans. Denna tjänst ska "anställa" myndiga medborgare med gott anseende som vill hjälpa till att befria våra "fängslade" kamrater genom att hämta dem och erbjuda dem möjligheten att få delta som egna individer på våra protester. En lista med medborgare som vill nyttja denna funktion ska upprättas och även en lista över volontär-assistenter så att det ska vara svårt för illasinnade människor att göra något.

Nolltolerans mot maskering.
Har man erfarenhet av organiserande av folkligt motstånd, så vet man att man vid något tillfälle alltid kommer ställas inför problemet att någon "extrem" grupp/personer kommer försöka ta över. Varse det är "det svarta blocket", fascister eller auktoritära socialister så som marxister eller maoister som försöker "ta över" så är det viktigt att bestämt inte tillåta maskering. Maskering är ett sätt som dessa grupper använder för att göra fredliga demonstrationer till gatustrider med polisen, det är viktigt att detta inte sker eftersom vi med funktionshinder kollektivt inte kan strida på samma villkor. Men det viktigaste är att förstå att våld bara är ett uttryck av icke-funktionshinderkulturen, likväl som det är ett uttryck av manssamhället förtryck mot kvinnor. Vi anser att våld just nu är kontraproduktivt.

Det ska finnas ansvariga på våra protester som ska se till att maskerade avvisas från att delta i protesterna: givetvis får man ha halsdukar och mössor men maskering som gör att du blir anonym kan inte tolereras. Det folkliga motståndet måste bedrivas av medborgare som bryr sig och vill vara aktiva demokratiska individer: med den demokratiska rätten att få protestera utan att behöva oroa sig för att åsiktsregistreras.

Egna tidningar, zines, pamfletter och flygblad.
Vi uppmuntrar folk att producera egna tidningar, zines, pamfletter och flygblad: den enda regeln är att innehållet ska vara politiskt obundet, utan religiösa dogmer och ta upp sakfrågorna. Assistans och mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder.

Poliskontakt.
Det är viktigt att ha en bra kommunikation med polismakten när man håller fredliga protester."Fienden" i det här fallet poliser får man inte glömma är en form av underbetald "arbetarklass" (dock med speciella privilegier att exempelvis bruka våld) och kan hysa ett samvete som vilken medborgare som helst. När vi kedjade fast oss i bussar och tåg under 90-talet så försökte vi alltid få polisen att samvetsvägra. Det vill säga inom lagens ramar inte ställa upp på att hindra oss från att protestera i fall deras samvete höll med vårt budskap. Ända sen Nürnbergprocessen (1945-1946)så har poliser och militärer fått denna rätt, enligt FN att samvetsvägra en order som går i mot deras samvete. Man ville med detta att polisen eller militärer i framtiden inte skulle kunna säga att man bara följde order.Avslutningsvis så vill jag träffa er på barrikaden och tillsammans med er kräva rättvisa åt våra funktionshindrade bröder och systrar som fått sin frihet avhuggen. Därför är du, just det du inbjuden oavsett handikapp eller inte till sommarkampanjen 2014: "Ge tillbaka våra liv!"

Inga kommentarer: