2013-12-05

Gör aborterade foster till brottsoffer.Den här artikeln har varit för magstark för svensk media och har därför blivit refuserad vid ett flertal tillfällen. Läs och njut av orden från en sann Paria...

---

I Sverige har svenska kvinnor lagstadgad rätt att begå folkmord. Detta är fel och på samma sätt som våld mot gravida kvinnor är ett samhällsproblem, så är selektiv abort ett moraliskt problem eftersom det är lika med att legalisera folkmord.

Att det är något fel med selektiv abort går lättare att förstå för utomstående i fall vi gör offret till ett flickebarn. I ett medialt uppmärksammat fall så reagerade vårdpersonalen med ”starka känslor” på en kvinnoklinik i Eskilstuna över att de två gånger tvingats utfört abort på ”helt friskt” foster för att mamman helt enkelt inte ville ha flickor.
Samma upprördhet borde ske när ett handikappat foster aborteras men reaktionerna uteblir. Abort på handikappade utförs normalt utan att vårdpersonalen bryr sig om kvinnans skäl. Detta har att göra med att det fortfarande är ett kollektivt nazistiskt människoideal som härskar i den västerländska kulturen.
Den fria aborträtten stödjer sig idag på idén om att folkmord är rätt. Eftersom det är den som gör det möjligt att fritt kunna ta livet av ett foster som kommer i ”fel tid”, är av ”fel kön” eller är handikappat. Abortlagstiftningen från 70-talet måste helt enkelt göras om eftersom svensk abortpraxis idag är en öppen port för vardagsfascism. Den skapar även ett klimat som gör ont på vårdpersonalen: Den hemliga känslan av att vara mera bödel än läkare är svår att leva med.
Min lösning till problemet är enkel gör om svensk abortlagstiftning så att ett aborterat foster blir ett brottsoffer och är barnet handikappad: Ja fridlys det och gör det förbjudet att göra abort på det.

Adryan Linden,
Känd svensk radikal handikappad.

Ultraljud: Idag sker 150 selektiva aborter per år på grund av missbildningar som upptäckts med ultraljud
Kromosomanalyser: Ungefär 200 selektiva aborter sker vart år efter det man upptäckt att fostret har felaktigt antal kromosomer.

Genanalyser: Varje år görs i Sverige cirka 25 selektiva aborter efter sådana genanalyser.

Totala selektiva aborter per år i Sverige: 375.

1 kommentar:

Anonym sa...

Föräldraskap är inget man ingår av altruism, det är något man gör för att föra sina gener vidare. För att det ska vara meningsfullt så siktar friska föräldrar på att göra sina barn till starka, livskraftiga och självständiga individer. I tillstånd av kris och nöd har spädbarnsmord alltid förekommit hos människor eftersom det ibland är mer rationellt att ta ihjäl spädbarn och försöka få ett nytt barn igen när läget blivit bättre, än att avsätta dyrbara resurser för att försöka hålla liv i ett barn som egentligen inte har skuggan av en chans. Man skaffar inte barn för att vara snäll, helt enkelt. Prioriterar man det perspektivet är det helt rationellt att abortera ett barn som i resten av sitt liv skulle varit beroende av statens och byråkratins välvilja välvilja om det hade fötts.

Vilken typ av varelse man väljer att härbärgera inne i sin egen kropp bör vara var och ens val. Det finns ingen logisk anledning till varför ett foster skulle vara mer skyddsvärt än ett annat, alltså finns det ingen anledning att vara emot vissa aborter men inte andra.

Vissa människor kommer alltid att vilja ha handikappade barn. Dels för att de vill ha ett barn som alltid kommer att vara beroende av dem så att de alltid kommer känna sig behövda, eller för att de vill bevisa att de är humanister. Vissa människor har inte tillräckligt mycket fantasi för att begripa vad det innebär att leva med en person som har en iq på under 70 t ex förrän de själva har prövat och de kommer välja att föda utvecklingsstörda barn för att de tror på flosklerna att dessa är "precis som alla andra, bara lite annorlunda". De kommer givetvis inse misstaget när det är för sent. Det är helt i sin ordning eftersom det är de själva som för betala det högsta priset för sin okunskap. Det kommer säkert finnas funktionshindrade människor som aktivt skulle välja att skaffa lika handikappade barn om de fick välja. Det bör stå dem fritt att göra det. Barn kommer antagligen att hata dem för det. De kommer säkerligen hata dem ännu mer när LSS en vacker dag läggs ner och barnens självständighet kringskärs ytterligare. Det blir helt enkelt värst för föräldrarna själva om de väljer att aktivt ge sin avkomma ett liv i hjälplöshet. Vill folk abortera flickfoster så ska de naturligtvis får göra det. Ett folkslag som sätter detta i system kommer oundvikligen minska i antal på ett par generationer, allt till gagn för mänskligheten.

Syskon till handikappade barn blir alltid åsidosatta och får lära sig att det är fint och bra att uppoffra sig för personer som aldrig ger något tillbaka. Som vuxna slösar de bort sina liv på missbrukare och psykopater som utnyttjar dem. Deras liv blir till aska och de inbillar sig att det ger dem ett värde.

Resten av oss kommer, när fosterdiagnostiken utvecklas, lugnt att kunna säkerställa att barnen vi sätter till världen har en chans att klara sig och vara fria och självständiga individer vilket givetvis är oändligt mycket viktigare att varenda cellklump som börjat få antydningar till armar och ben nödvändigtvis överlever.