2013-12-05

Social rättvisa är vägen!

Minns ni attack-rörelsen som var väldigt aktiva för herrans massa år sen? Vet någon vart de vägen?Nästa vecka ska jag möta en av mina sen länge "vapenbroder" i kampen för social rättvisa Jona Elfdahl. Jag ska börja involvera mig i medborgarprojekt som han (Jona), Jonas Franksson (en annan av mina vapendragare) och Susanne Berg driver. Min ingång till det här projektet just nu kommer att vara mina tankar om medborgarlön eller som det tydligen nu kallas basinkomst. Förhoppningsvis kommer jag kunna bidra på flera fronter eftersom jag har många idéer om hur ett framtida "förbättrat" samhälle skulle kunna se ut. Jag är, kan man säga en specialist på att slänga fram radikala idéer om hur vi skulle kunna sätta medborgare i det främsta rummet.

Musiken jag lyssnar till är Ken Ring, det är viktigt att man trycker ner örat mot betongen när man försöker fokusera på hur det framtida världen ska se ut. Är det någon som är en sann röst just nu så är det doktor Ken.Låt mig återkomma till attack-rörelsen. Deras idé var sammanfattningsvis att vi skulle sätta en enprocentigt "skatt" på varje transaktion som gjordes världen över och med dessa pengar införa sociala förändringar till det bättre så som medborgarlön, utrota fattigdom eller förse rent vatten. Ni förstår när de la fram idén sent 90-tal så blev rörelsen tyvärr en fluga, den vita intelligentsian flockades kring rörelsen och kvävde den, eftersom problemet var att den ekonomiska situationen då var "perfekt".

Nu tänker borgarna höja brytpunkten för höginkomstagare. Detta är ännu ett bevis på att makthavarna som just nu styr Sverige är främlingar. Det främlingsfientliga "blåa"-blocket agerar på ett mycket osvenskt sätt, där de rika prioriteras och hela välfärden, ja där det ursvenska social rättvisa nedmonteras.

Jag är släkt med den kungliga ätten Vasa. Säg vad du vill om Gustav Vasa (en av Sveriges grundare), ja han behandlade inte skåningar eller smålänningar väl. Men oavsett detta så han hade en vision om ett enat Sverige. Han ville skapat ett land, själva förutsättningen för sjukvård, skola och allt annat som vi idag ser som självklart. Detta är svenskt att som Vasa jobba för det civiliserade samhället, bygga välfärd och etablera en statsapparat tillägnat allmogen.

Dagen ekonomiska kris öppnar faktiskt upp för framtiden. Idag är diskussionen om medborgarlön/basinkomst och attack-rörelsen krav på 1% av alla världens transaktioner verkligen något som är hög aktuellt när länder och välfärder smulas sönder i händerna på våra politiker.

Gör aborterade foster till brottsoffer.Den här artikeln har varit för magstark för svensk media och har därför blivit refuserad vid ett flertal tillfällen. Läs och njut av orden från en sann Paria...

---

I Sverige har svenska kvinnor lagstadgad rätt att begå folkmord. Detta är fel och på samma sätt som våld mot gravida kvinnor är ett samhällsproblem, så är selektiv abort ett moraliskt problem eftersom det är lika med att legalisera folkmord.

Att det är något fel med selektiv abort går lättare att förstå för utomstående i fall vi gör offret till ett flickebarn. I ett medialt uppmärksammat fall så reagerade vårdpersonalen med ”starka känslor” på en kvinnoklinik i Eskilstuna över att de två gånger tvingats utfört abort på ”helt friskt” foster för att mamman helt enkelt inte ville ha flickor.
Samma upprördhet borde ske när ett handikappat foster aborteras men reaktionerna uteblir. Abort på handikappade utförs normalt utan att vårdpersonalen bryr sig om kvinnans skäl. Detta har att göra med att det fortfarande är ett kollektivt nazistiskt människoideal som härskar i den västerländska kulturen.
Den fria aborträtten stödjer sig idag på idén om att folkmord är rätt. Eftersom det är den som gör det möjligt att fritt kunna ta livet av ett foster som kommer i ”fel tid”, är av ”fel kön” eller är handikappat. Abortlagstiftningen från 70-talet måste helt enkelt göras om eftersom svensk abortpraxis idag är en öppen port för vardagsfascism. Den skapar även ett klimat som gör ont på vårdpersonalen: Den hemliga känslan av att vara mera bödel än läkare är svår att leva med.
Min lösning till problemet är enkel gör om svensk abortlagstiftning så att ett aborterat foster blir ett brottsoffer och är barnet handikappad: Ja fridlys det och gör det förbjudet att göra abort på det.

Adryan Linden,
Känd svensk radikal handikappad.

Ultraljud: Idag sker 150 selektiva aborter per år på grund av missbildningar som upptäckts med ultraljud
Kromosomanalyser: Ungefär 200 selektiva aborter sker vart år efter det man upptäckt att fostret har felaktigt antal kromosomer.

Genanalyser: Varje år görs i Sverige cirka 25 selektiva aborter efter sådana genanalyser.

Totala selektiva aborter per år i Sverige: 375.

2013-11-23

Öppet brev till allmänheten och berörd ansvarig.Mitt namn är Adryan Linden och jag blev nyligen svensk medborgare. Detta blev jag 1993 när lagen om stöd och service för personer med funktionshinder infördes. Detta trots att min släkt varit svenskar daterat ända tillbaka till 1500-talet.

Innan lagen så var jag omöjligen en svensk utan jag var inget mindre en slav under statens välvilja eller illvilja, men för att du ska förstå mig bättre kan du kalla mig för patient.
Innan LSS-lagen när jag var ungefär 16-år gammal, en tid i livet som alla andra (icke-funktionshindrade) fick möjligheten att utforska livet, kanske konfirmera sig, få uppleva sin första kärlek eller kanske få åka på sin första resa utomlands i form av en språkresa. Just då, när egentligen om världen hade varit rättvis även jag skulle fått göra vad en ”normal” 16-åring skulle fått gjort, så var jag hänvisad till min säng. Utan egna assistenter så låg jag i min säng hemma nerbäddad och ”nattad” av min mor varje kväll vid klockan sju. Jag fick ligga ångestfylld, sorgefylld och så ensam (det gör ont i mig fortfarande idag när jag tänker på detta. Jag fylls av en inre obeskrivbar smärta i hjärtat. Jag känner mig dödligt sårad av kräkning och jag kan inte gråta, utan jag vill kräkas. Kräkas ut ondskan som låg på mitt bröst och tyngde mitt hjärta) i min säng. Mitt högsta nöje på den tiden av husarrest var att titta på tv:e, men inte ens det räddade mig eftersom ändå samtidigt tvingades jag ligga och lyssna på mina syskons ”normala” liv. Det jobbigaste ljudet jag visste då, det var deras skratt. Åh, Gud vad jag hatade deras skratt. Mitt andra högsta nöje i mitt liv under den här tiden var dokumentärer på Discovery. Tack till dem så lärde jag mig att det fanns någonting som hete mänskliga rättigheter. Alltså att det fanns grundläggande friheter enbart på basis att man är människa oavsett funktionshinder eller inte. Jag kunde börja drömma om frihet, på samma sätt som Nelson Mandela när han befanns sig fängslad på Robben Island eller Mahatma Gandhi när han lede Saltmarchen. Om du är obekant om båda dessa herrar så föreslår jag starkt att du tittar upp dessa herrars livsöden, och funderar på vad deras liv säger dig om hur DU ska behandla oss handikappade idag.

Jag ber till ert hjärta, nej ännu större jag ber till er själ, sluta upp med att slakta LSS. Gör vad som helst, utöva ministerstyre om det är vad som krävs för att stoppa galenskapen som uppstår när man bedriver häxjakt. En av mina släktingar var den berömda häxornas försvarare, jag ska kort beskriva min släkting Fredrik Bagge (1646-1713) öde. Han var prost och riksdagsman, därför blev han ledande i jakten på häxor, men han blev några år in på sitt ämbete brutalt väckt av hur galet en häxjakt blir för de oskyldiga. Han fick nämligen uppdraget att döma sin egen mor. När detta hände så förstod han att häxjakter mindre än sällan fångar häxor utan desto mer dömer oskyldiga. Han började försvara häxor och fick epitetet häxornas försvarare. Jag är stolt över min släkting eftersom han lär oss vad en svensk är, alltså någon som inte accepterar orättvisor. Jag bjuder in dig och hela svenska folket att tillsammans med mig vara stolt över min släkting. Nu tänker du vad har detta att göra med nedskärningarna eller de hårdare bedömningarna från försäkringskassan. Det jag berättade var inget annat än en liknelse, det jag menade är att försäkringskassan är som förr i tidens häxjägare och att man jagar ”fuskare” på bekostnad av de oskyldiga som döms bara för att det kanske trots allt skulle kunna vara fuskare.

Mvh, Adryan Linden

2013-11-20

Sommarkampanjen 2014 "Ge tillbaka våra liv!"


I tider då försäkringskassan beter sig sig som Stasi, den östtyska säkerhetspolisen och samtidigt låter sig styras av kriminella gäng som utnyttjar en generös rättighetslagstiftning (100-tals "fuskare" mot 1000-tals kränkta funktionshindrade medborgare).  Detta är en statlig overkill: på samma sätt som när staten Israel svarar stenkastande palestinska ungdomar med pansarvagnar och USA tillverkade Apache-helikoptrar.

När sånt här statligt övertramp sker då krävs en social medvetenhet hos de attackerade. Handikappade låt oss därför organisera oss upp bakom en nationell sommarkampanj från och med 1 maj till den 30 september under den enkla parrollen: "Ge oss tillbaka vår liv!"

Den ryska anarkisten och aristokraten Peter Kropotkin (1842-1921) skrev att det bästa sättet att propagera för sin sak är genom "Handlingens propaganda", därför föreslår jag att vi funktionshindrade organiserar oss över hela landet i små men, så pass stora aktionsgrupper att de utan förbund eller organisationer kan organisera ett motstånd.

Förberedelser inför Sommarkampanjen 2014 "Ge tillbaka våra liv!":

PR-Byrån.
För att vår röst verkligen ska höras så behöver vi skapa en tillfällig "PR-byrå". Denna ska bestå av en grupp löst sammansatta människor som koordinerat riktar in sig på att överösa den tredje statsmakten, det vill säga media med vår mänskliga synvinkel på det som sker. Vi måste sätta ett mänskligt ansikte på nedskärningarna och vinna allmänhetens "Hjärta och själ".

Etablera stöd hos svenska musiker.
Ett exempel på detta är att försöka få den svenska hip-hop scenen arrangerad i kampen för våra mänskliga rättigheter. Varför väljer jag främst hip-hopen som den musikstil som ska fungera som megafonen för vår kamp? Det är för att hos hip-hopen så finns en tradition av kamp och socialmedvetenhet som saknar motstycke bland andra musikstilar, det är bara reggaen och reggaeton som är jämförbara.Jag vill att vi ska producera en hip-hop skiva där vi engagera de bästa och socialt-sylvassa "sanningssägarna" bland hip-hoparna i en s k collebration. Temat för vår skiva ska vara handikappskamp och förortmotstånd. Soundet jag hoppas på att uppnå är, ni som kan er hip-hop det som DJ Muggs "Soul Assassins" hade.

och


samtEtablera stöd hos den svenska politiska intelligentsian.
På 60-talet så ockuperade den nykläckta amerikanska handikapprörelsen massor av myndigheter. Elden som väckt rörelsen kom från Sverige, inspirationen hade kommit från boken "På folkhemmets bakgård" (Prisma 1968) skriven av Vilhelm Ekensteen. Utrustade med denna socialpolitisk plattform kunde de amerikanska handikappade förstå sin pariska ställning i samhället och på basis av detta  kräva en hel rad olika samhällsförbättringar som exempelvis en förbättrad socialförsäkring. Denna militantism, att ockupera byggnader för att få ut sitt budskap drevs framför allt av den massiva antal Vietnam-veteraner som kommit tillbaka till det amerikanska samhället lemlästade och socialt stigmatiserade som "barnamördare". Därför bildades när de handikappade veteranerna kamp var som intensivast ett unikt samarbete mellan handikappade och  Black Panther Party (Svarta pantrarna) .
Denna högst politisk inriktade grupp gjorde det enda riktiga, de ställde upp med att bland annat agera vakter (skydda de handikappade mot attacker från skinnskallar och nazister) samt säkerställa logistiken med att få in mat och dryck till ockupanterna.Möjliga aktiviteter för Sommarkampanjen 2014 "Ge tillbaka våra liv!" mellan första maj och sista september.

Oljudsdemosar eller Kastrull-demonstrationer.
När jag var inblandad i den svenska autonoma solidaritet kampen för det Argentinska folket under deras brutala ekonomiska kris (2001->), så genomförde vi på bestämda tider oljudsdemonstrationer framför den Argentinska ambassaden i Stockholm.Denna protestform är ett fungerande sätt att få ut sitt budskap, mängder av ambassadpersonal samt ambassadören själv tittade ut och ringde givetvis polisen. Vi ska kopiera denna strategi och utföra dem på exakta tider. Varför är det så viktigt att utföra kastrull-demonstrationer på bestämda tider? Jo, eftersom när vi kommer göra dem så gör vi dem med ett handikapps-politiskt budskap, därför vill vi inte orsaka obehag för hjärtsjuka, personer med autism eller personer med epilepsi. Generellt ska sommarkampanjen vara tillgänglig och öppen för alla, men när vi genomför oljudsdemonstrationer måste vi se till att ovannämnda grupper håller sig borta från de platser vi genomför dem på.

Saker att ta med sig. Plakat, banderoller, flaggor med icke-förtryckande budskap dock är det viktigt att visa politiker och försäkringskassan vad vi tycker, så här gäller kreativ frihet men försök att undvika kränkande budskap eller att göra personangrepp eftersom dessa är otrevliga oavsett forum.

Volontär-assistans.
På grund av försäkringskassans hårdare tag mot personer vars liv är beroende av personlig assistans så finns det i dag svenskar som lever i husarrest. Därför måste vi inom sommarkampanjen 2014 komma på ett eget sätt att kringgå detta och befria våra medborgare från deras skamligt statligt sanktionerade husarrest. Vi tänker därför mellan första maj till sista september upprätta en socialfunktion som vi tänker kalla volontärassistans. Denna tjänst ska "anställa" myndiga medborgare med gott anseende som vill hjälpa till att befria våra "fängslade" kamrater genom att hämta dem och erbjuda dem möjligheten att få delta som egna individer på våra protester. En lista med medborgare som vill nyttja denna funktion ska upprättas och även en lista över volontär-assistenter så att det ska vara svårt för illasinnade människor att göra något.

Nolltolerans mot maskering.
Har man erfarenhet av organiserande av folkligt motstånd, så vet man att man vid något tillfälle alltid kommer ställas inför problemet att någon "extrem" grupp/personer kommer försöka ta över. Varse det är "det svarta blocket", fascister eller auktoritära socialister så som marxister eller maoister som försöker "ta över" så är det viktigt att bestämt inte tillåta maskering. Maskering är ett sätt som dessa grupper använder för att göra fredliga demonstrationer till gatustrider med polisen, det är viktigt att detta inte sker eftersom vi med funktionshinder kollektivt inte kan strida på samma villkor. Men det viktigaste är att förstå att våld bara är ett uttryck av icke-funktionshinderkulturen, likväl som det är ett uttryck av manssamhället förtryck mot kvinnor. Vi anser att våld just nu är kontraproduktivt.

Det ska finnas ansvariga på våra protester som ska se till att maskerade avvisas från att delta i protesterna: givetvis får man ha halsdukar och mössor men maskering som gör att du blir anonym kan inte tolereras. Det folkliga motståndet måste bedrivas av medborgare som bryr sig och vill vara aktiva demokratiska individer: med den demokratiska rätten att få protestera utan att behöva oroa sig för att åsiktsregistreras.

Egna tidningar, zines, pamfletter och flygblad.
Vi uppmuntrar folk att producera egna tidningar, zines, pamfletter och flygblad: den enda regeln är att innehållet ska vara politiskt obundet, utan religiösa dogmer och ta upp sakfrågorna. Assistans och mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder.

Poliskontakt.
Det är viktigt att ha en bra kommunikation med polismakten när man håller fredliga protester."Fienden" i det här fallet poliser får man inte glömma är en form av underbetald "arbetarklass" (dock med speciella privilegier att exempelvis bruka våld) och kan hysa ett samvete som vilken medborgare som helst. När vi kedjade fast oss i bussar och tåg under 90-talet så försökte vi alltid få polisen att samvetsvägra. Det vill säga inom lagens ramar inte ställa upp på att hindra oss från att protestera i fall deras samvete höll med vårt budskap. Ända sen Nürnbergprocessen (1945-1946)så har poliser och militärer fått denna rätt, enligt FN att samvetsvägra en order som går i mot deras samvete. Man ville med detta att polisen eller militärer i framtiden inte skulle kunna säga att man bara följde order.Avslutningsvis så vill jag träffa er på barrikaden och tillsammans med er kräva rättvisa åt våra funktionshindrade bröder och systrar som fått sin frihet avhuggen. Därför är du, just det du inbjuden oavsett handikapp eller inte till sommarkampanjen 2014: "Ge tillbaka våra liv!"

2013-11-13

Handikappade och Det Eviga Återkommande.

De funktionshindrade folken och framtiden.
Vad jag i skrivande stund menar med de funktionshindrade folken så är det ja - personer med medfödda funktionshinder och genetiska sjukdomar. Men att bara tro att jag anser att detta påstående räcker gör mig en grov orättvisa. Då jag i bakgrunden har ännu en utveckling för vilka de funktionshindrade folken består av. I den framtid som min vilja målar upp: så ska mänskligheten ha transcenderat från det viljelösa sjuka icke-funktionshindrade djuret till det viljestarka friska funktionshindrade djuret - således ta ännu ett kliv närmare övermänniskan.

Men hur går denna transcendens till?
Om du tänker genom utveckling så är du fel ute, då jag inte tror på utveckling i den traditionella bemärkelsen. Transcendensen kommer enbart ske när vi slutar med att försöka utveckla oss bortom det storslagna vi redan är: det vill säga genom den eviga återkomsten. Alltså övermänniskan nås endast genom det stillastående och den rundgången som den eviga återkomsten skapar.
Den eviga återkomsten förklara jag i min följande aforism:
"Jag minns den där gången då du bad mig att förklara den eviga återkomsten; jag minns svaret än idag. Jag svarade dig: Det eviga återkommande är en gigantisk rundgång för existensens utveckling. Alltså för att begripa det eviga återkommande måste du tänka dig en mikrofon som tar upp ljudet från en högtalare och sänder ljudet tillbaka till högtalaren som i sin tur sänder ut det tillbaka till mikrofonen och skapar en rundgång, som gör att ljudet som mikrofonen i första skedet mottog förstärks ofantligt över sin nivå utan att ändras...den fortlöpande återkopplingen av existensen som det eviga återkommande är ökar ständigt rotationshastigheten av existensen och existensens rundgång stegrar själva stegringen. Det är tackvarde detta som den eviga återkomsten kan skapa nya nivåer och nya egenskaper hos existensen obunden till fixerade förutsättningar...(allt flyter.)"

2013-11-10

Döda rosor och andedräkt.

Gravkammar filosofi! Låt oss
åt dig skriva en roman som du
bara kan läsa med en hand.

Ett vittnesbörd.

Njutningsodören av ett snart,
försöker förnimma ett farväl
åt kronvittnet.

O, över pentagram,
hennes hand vila, djävulsk …
som om han vore en avgrundslek.

Han slår ännu inuti fantasier,
då försöken att åldras bränner
hennes födslar.

Han, njutningsodören, är ett
farväl, då hennes avgrund är
smaksatta händer.

Ett sätt, ringlar sig upp kring axlar,
där andra tidigare dött,
o pärlhalsband straffats.

Samma dag, mellan himmel o helvete,
lär det berättas hårt om Henne och vem
det var.

”Vad straffas när helvetet brakar?”
vaknade hon.

Funktionshindertransnationalismen som politisk filosofi.

De funktionshindrade folken.

De funktionshindrade folken består enligt funktionshindertransnationalismen av en myriad av olika diagnoser, funktionshinder och sjukdomar. Alla med olika behov och uttryck men som trots individuella och kollektiva skillnader gemensamt formar en helhet: som funktionshinder-transnationalismen kallar de funktionshindrade folken.

Denna helhet gör det möjligt för personer med medfödda funktionshinder eller genetiska sjukdomar att hävda att de sinsemellan delar en gemensam kultur, historia och identitet. Jag är ärlig när jag säger mig inte veta när övertygelsen om att vi med genetiska sjukdomar och medfödda funktionshindrade tillhör olika folkgrupper med en gemensam historia, kultur och identitet första gången slog mig. Men det var som om jag en vacker dag vaknade upp med övertygelsen helt klar för mig, jag hade länge gått runt och sökt - men nu hade jag äntligen funnit det jag hade letat efter.

Men jag minns därmot första gången jag överhuvudtaget berättade om denna övertygelse för någon annan, varför jag minns detta tillfället var för att jag fick argumentera för min åsikt. Inom mig fylldes jag av den unika känslan av att jag i varje ord formulerade något nytt och det viktigaste av allt hela situationen föll min vilja till makt i smaken - då jag sonika ställde min motståndare utan argument, jag segrade och det var det enda som räknades. I samma ögonblick som jag definierade mig själv som medlem av Duchennes Muskeldystrofi-folket upplevde jag känslan att detta var det mest självklaraste i hela universum. På något mystiskt sätt fick jag känslan av att jag hade reveterat tillbaka till mitt folk,– jag hade helt enkelt hittat hem!

Funktionshindertransnationalismens ABC

Inledning: 

Den rätta benämningen på min politiska-filosofi är funktionshindertransnationalism och alla som helt eller delvis bekänner sig till filosofin kallas för handikappsnationalister eller funktionshindertransnationalister.

Funktionshindertransnationalismen är en funktionshinderfilosofi enbart öppen för personer med medfödda funktionshinder eller genetiska sjukdomar och bygger på två fundamentala pelare.

Den första pelaren utgörs av en politisk filosofisk del vars främsta inspiration är den amerikanska filosofen Randolph S. Bourne (1886-1918). Den andra pelaren utgörs av en livsfilosofiskt del som inspireras av den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Dock så sker mellan dessa två filosofer en nyttig växelverkan vilket gör att man kan se att Bourne stärker de livsfilosofiska principerna och Nietzsche de politiskt filosofiska principerna.

Funktionshindertransnationalismen betraktar personer med medfödda funktionshinder eller genetiska sjukdomar att de tillhör olika folkgrupper som alla ska skyddas av den internationella folkrätten.

Ett öppet brev till eftervärlden.

Ärade vänner och ovänner! Jag vill först och främst ta tillfället i akt och tacka er, tacka er för att ni i tid och otid har ståt ut med mig och gett mig chansen att återigen få tala till er. Jag uppskattar ert tålamod som ni så ofta visat mig djupt från botten av mitt hjärta– för utan er skulle inte jag sitta här och skriva in min uppskattning av er i inledningen till min magnum opus för mitt filosofiska system.

Hur som helst, som ni kanske redan har förstått så anser jag att min filosofi är av yttersta vikt för mänskligheten och att jag är övertygad att mitt budskap är så pass viktigt att man inte viftar bort det som en fluga som kretsar runt skit. Dock– så kan ni om ni vill vifta bort mig som skit men det är inte av intresse för mig vad ni väljer. Jag vill bara försäkra mig om att ni vet att jag är dödligt seriös med mitt filosofiska bygge.

Jag anser mig helt enkelt företrädda den ständiga osynliga programpunkt i mänsklighetens agenda. Men nu ska tystnaden brytas och programpunktens osynliga bläck sa ångas fram, jag ser min filosofi som ångan som låter de annars osynliga bokstäverna om de funktionshindrade folkens återlösning och befrielse träda fram. Jag vill för er berätta att min filosofis syfte är att återlösa de funktionshindrade från det förtryck som de dag och natt ställs inför och föra dem fram till en ny tid!

Som en profet ställer jag mig här inför mitt folk och– mitt budskap är enkelt: låt oss utvecklas till nya, friare och starkare människor. Förändringens tid är här!

Ja, de funktionshindrade folkens alla sinnen och instinkter måste vakna. Vi måste börja strida och kämpa för en ny framtid, nya horisonter och nya domäner. För slutar vi kämpa så är det samma sak som om vårt folks hjärta stannar: vi dör!

Jag vill att min filosofi ska vara en levande filosofi – som alltid är den där fadern eller modern som funktionshindrade och sjuka går tillbaka till när vi behöver styrka och mod. Min filosofi är stadigt som ett berg, modig som en lejoninnan som till döden försvarar sina ungar – de funktionshindrade folken.

2013-10-05

En veteran berättar. Hur ska handikappade organisera sig?

Idén med Marschen för tillgänglighet föddes av mig ur det faktum att vi som var involverade i civil olydnads kampanjen på 90-talet, kände att vi hade brukat det utomparlamentariska alternativet och att det var tid att gå tillbaka till ett mer traditionellt motstånd. Nu år och ett flertal lyckade marscher senare så har ännu en tillgänglighetslagstiftning inte blivit antagen. Det är fortfarande maktens  arkitektur som härskar, det är 2013 och jag som handikappad kan fortfarande inte ta flyget, bussen eller tåget.

Försvarare av maktens arkitektur inse: Det utomparlamentariska alternativet har inte övergivits det har bara tagit en paus. Som jag ser det så har skärpningen av assistanslagstiftningen fört med sig en bra sak och det är att man nu radikaliserar de handikappade: revolutionära ledare och språkbruk begrips lättare nu när förtryckarna (läs försäkringskassan) börjar ta bort brödet.

Frågan är då: Hur ska vi använda oss av detta spontana intresset för mer revolution? Jo, vi måste som sagt först och främst ha en platt organisering eftersom motståndet måste vara spontant och kunna drivas av vem som helst, därför är det viktigt att vi inte ha några ledare. Dock ska givetvis de med tidigare erfarenhet av motstånd dela med sig av sin kunskap till de med mindre erfarenhet. Men dessa får inte bli ledare. Min erfarenhet av motstånd är att ett ledarskap i krigstider tar allt för mycket energi från sina militanter, detta måste vi undvika. Tar vi en titt på exempelvis den konservativa "gräsrots" rörelsen Tea Party, där har gräsrot blivit ledstjärnan och det är synonymt med spontanitet. Att vara gräsrot, ledarlöst och spontant med för en hel rad taktiska fördelar, den främsta är att motståndet blir som en hydra och får flera huvuden.

2013-10-04

Det är tid för en handikappad "folkarmé"!

Idag uppdaterade min "battlebroder" Jonas Frankssons sin facebook sida med följande status uppdatering:

"Nu har vi intervjuat två av mina förebilder i kampen för allas rätt att få vara en fullvärdig medborgare. Två personer som tack vare maktfullkomliga, inkompetenta kommunala handläggare, som inte begriper sig på rättighetslagstiftningar, har gått från ett liv i frihet, till ett liv helt eller delvis, i husarrest. Att bli satt i husarrest, bara för att man inte rör sig som genomsnittet, är naturligtvis ett gigantiskt förtryck, som borde toppa alla nyhetssändningar, men som tyvärr ytterst få reagerar på. Eftersom det är alltför vanligt att våra systrar och bröder runt om i världen lever just så. 

Vad som dock är ganska ovanligt runt om i västvärlden, är att man från den ena dan till den andra, plötsligt kan bli av med sina medborgerliga rättigheter genom att det hänvisas till någon ny flummig praxis, som ingen riktigt förstår. Det händer dock hela tiden i Sverige, där rättigheter inte väger tyngre än pappret de är skrivna på, men där det kommunala självstyret har blivit vår nya statsreligion. Jag känner mig ruskigt arg, men också ruskigt inspirerad av att ha mött två ytterst välformulerade personer, som orkar stå på barrikaderna och strida för ett mänskligare samhälle, trots det dagliga förtryck de lever i. 

Tack Åsa Puide och Sven Aivert! Kampen går vidare!"

Min kommentar till detta är följande: Det koncept som nu verkligen behövs är att funktionshinder nationen d v s alla handikappade och "sjuka" i samhället måste organisera sig som en "armé" och ta till gatorna och kräva tillbaka det som är vårt d v s vår frihet. Vi måste marschera på det som är Sverige och dess maktstrukturer som föraktar kroppen och således förtrycker våra bröder och systrar. Vi måste säga till den jävla regering som styr vårt land, att vi tänker inte tolerera mer skit än vad vi kan stå ut med.

Det jag menar att vi behöver ett ledarlöst motstånd som är organiserad med militärisk disciplin fokuserad på försvaret av våra mänskliga rättigheter, speciellt kommer detta vara nödvändigt nu när världsekonomin är i kollaps och USA en av världens största ekonomier är "nedstängd". Detta visar att ett land faktiskt kan kollapsa ekonomiskt: tänk följande scenario med Sverige. Om vi råkar ut för samma ekonomiska kris, ja då kommer ingen oavsett handikapp längre ha rätt till assistans. Vad som behövs är att assistansen blir grundlagsskyddad och inte kopplad till vad vi har råd med ekonomiskt. Detta direkta mål måste vara den handikappade "folkarmén" jag talar om, vilja och fokus. Det som måste göras är att så ofta som möjligt samla den handikappade "folkarmén" vid riksdagen och kräver grundlagsskydd för assistansen samt kräver tillbaka assistansen för de tusentals bröder och systrar som förlorat eller håller på att förlora sin assistans. 

Kom nu på söndag 14.00 till riksdagen och visa din solidaritet!

2013-10-02

Den goda religionen.

Människan eller ”Optimates”: De bästa av människor är i ständigt kamp med ”Gud” över sina onda tankar och sina onda handlingar, det samma gäller för hennes goda tankar och goda handlingar. Detta mina vänner är själva grunden till Beh Din: ”Den goda religionen” att vara i ständigt jihad med sin inre spegelbild.